Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
english

Normatīvie akti

Tiesību aktu hierarhija

Starptautiskie tiesību akti (ratificētie līgumi, konvencijas, pakti)

LR Satversme
LR likumi
LR Ministru kabineta noteikumi
Pašvaldības saistošie noteikumi
Iestādes iekšējie normatīvie akti


Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, tāpat kā valsts un pašvaldības pirmsskolās, regulē plašs normatīvo aktu klāsts - Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, Civilās aizsardzības likums, Pārtikas aprites uzraudzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, kā arī citi normatīvie akti un iestāžu iekšējās kārtības noteikumi. Biedrība "Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība" (LPPB) konsultē par normatīvo aktu ievērošanu LPPB biedru vadītajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Vienlaikus LPPB izstrādā priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, lai pilnveidotu normatīvo aktu bāzi pirmsskolas izglītības iestāžu darbības organizēšanā, nodrošinot ne tikai efektīvāku pirmsskolu pārvaldību, bet arī sekmējot bērnudārzu pieejamību plašākam bērnu lokam. LPPB aktīvi piedalās valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju rīkotajās darba grupās, kas sagatavo pirmsskolas izglītības sistēmas regulējošos dokumentus.

LPPB savas darbības ietvaros ar masu mediju starpniecību sekmē arī sabiedrības, t.i. esošo un topošo bērnu vecāku, un nozares institūciju un iestāžu, informēšanu un izglītošanu par jaunākajiem normatīvajiem aktiem pirmsskolas izglītības jomā.


Izglītība:


Vide:


Medicīna:


Ēdināšana:


Darbinieki:


Finansējums:


Biedrība "Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība" vērš uzmanību uz to, ka minētais saraksts var būt nepilnīgs, un lūdz interesentus regulāri un patstāvīgi sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām!


Augšup
Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība

E-pasts: info@privatapirmsskola.lv
© 2006-2021 Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
Mājas lapas tehniskā realizācija - Ozmax Development